BURNOUT BEHANDELING

Wees er tijdig bij

Wanneer Cortisol te lang te gast is


"Waarom zouden wij al het werk doen, terwijl zij rustig thuis van haar vakantie geniet?"


Het is een veel voorkomende opmerking van collega's die niet weten wat een burn out is. We kunnen het de collega's niet kwalijk nemen aangezien ze geen idee hebben wat een burn out precies met iemand doet.

Onze ervaring met het voorkomen en het genezen van een burn out heeft uitgewezen dat je een echte burn out niet kan faken. En nu dat dokters meer en meer in aanraking komen met de werkziekte, komen er ook steeds meer nauwkeurige testen en case studies naar boven.

Wanneer het stresshormoon (Cortisol) enkele weken of maanden bij je te gast is geweest, zijn je lichaam en geest niet veel meer waard… en geloof me, je hebt geen bloedtest of urinetest nodig om de diagnose van een extreme burn out vast te stellen.

Maar soms groeit een burn out geleidelijk aan en dan kunnen die tests, en een analyse van je mentale gezondheid, een leven redden. We hebben een overzicht gemaakt van de twaalf fases in het proces waarmee je jezelf of je collega's kan opvolgen. Want meestal is de persoon die risico heeft op een burn out zich van geen kwaad bewust.

Symptonen

Freudenberger en North hebben een abstract model gecreëerd waarin ze een burn out onderverdelen in een proces van twaalf fases. Deze fases zijn veel eerder een richtlijn dan een effectieve diagnose. De stappen moeten zich niet in dezelfde volgorde voordoen, en sommige zullen mogelijk helemaal niet van toepassing zijn.

Sommige mensen ervaren zelfs twee of drie fases tegelijkertijd. Het is een individueel proces dat kan verschillen naargelang de persoon en diens persoonlijkheidstype.

 1. Dwang om jezelf te bewijzen, excessieve ambitie
 2. Harder werken, meer werk aannemen om ambitie te maken
 3. Persoonlijke noden verwaarlozen, jezelf wegcijferen voor het bedrijf
 4. Conflicten verdringen, de oorzaak van problemen niet zien, verschijning van fysieke symptonen
 5. Herzien van de waarden, veranderende perceptie, afgestompte emoties
 6. Ontkenning van dreigende problemen, problemen worden veroorzaakt door iedereen behalve jezelf
 7. Terugtrekken, verlies van hoop en richting, verlossing zoeken in alcohol en drugs
 8. Duidelijke veranderingen in het gedrag, vaak angstig, verlegen en lusteloos, toenemende gevoel van waardeloosheid
 9. Depersonalisatie, afsluiten van de wereld en zichzelf verliezen
 10. Innerlijke leegte. Vrije tijd worden dode momenten
 11. Depressie, onverschilligheid, hopeloosheid, apathisch, het leven verliest betekenis
 12. Burnout syndroom, zelfmoordgedachten als uitlaatklep

 

Doe de test

In welke mate bent u gevoelig voor een burnout?


Download gratis de zelftest en ontvang een persoonlijke evaluatie. Die evaluatie wordt gedaan door een team van gespecialiseerde burn out begeleiders dat de resultaten beoordeelt en analyseert.

De resultaten worden alleen naar u persoonlijk gecommuniceerd. Deze internationaal aanvaarde test is slechts een indicatie in verband met het al dan niet aanwezig zijn van burn out symptomen bij de testpersoon en zijn ondergeschikt aan een medische en psychologische persoonlijke diagnose.

 

Oorzaken

De oorzaak van een burnout is altijd werk, maar het is een stuk complexer dan alleen maar je carrière. Het is een combinatie van je persoonlijkheid, je levensstijl en je vaardigheden om controle te behouden.

Je persoonlijkheid is de moeilijkste factor om te veranderen omdat het een deel is van je persoonlijke ontwikkeling. Mensen met hoge werkprestaties, die veel tijd en energie in anderen steken en die behoefte hebben aan controle, zullen sneller een burnout oplopen. Elk persoonlijkheidstype heeft een andere uitbrandingsevolutie. Controle freaks en mensen die veel 'geven' zullen langzaamaan minder energie krijgen en geleidelijk aan afstevenen op een burnout, terwijl carrièremakers van de ene dag op de andere in een burnout kunnen vervallen zonder te weten wat hen overkomt. Door te weten welk persoonlijkheidstype je bent, kan je de tekens van een burnout herkennen en erop inspelen.

Je levensstijl hangt samen met de balans tussen je sociale leven, je leven thuis en je leven op het werk. Iemand die te veel werk heeft en maar weinig ontspanning, kan maar moeilijk ontsnappen aan de opstapelende stress. Een actief sociaal nerwerk hebben, is belangrijk om burnout te voorkomen of te genezen. Daarnaast heeft voldoende beweging en gezond eten ook een grote positieve impact op het omgaan met stress. Door een gezonde levensstijl aan te nemen, kan je het risico op een burnout sterk verkleinen.

De vaardigheid om stress en werkdruk onder controle te houden, is waarschijnlijk het belangrijkste vermogen om te hebben wanneer je een burnout wil vermijden. Metacognitie is het vermogen om te reflecteren over je eigen denkpatronen en over hoe je emoties een effect hebben op je lichaam en je geest. Mindfulness, meditatie en persoonlijke evolutietrainingen kunnen je helpen om met je gedachten en gevoelens om te gaan. Andere controlevaardigheden zoals tijdmanagement en focus training zijn ook een grote meerwaarde om extreme stress op het werk tegen te gaan.

Preventie tips

1. Hangt je eigenwaarde voor jou samen met je werk?

Vooral mensen met prestatiedrang hebben moeite met loslaten. Ze zijn niet tevreden tot ze hun doelen hebben bereikt. Nu is het uiteraard goed om achter je doelen aan te gaan, maar vaak bereik je ze sneller door af en toe een stapje terug te nemen. Een burn-out kan je een stuk achter op schema brengen, meer dan enkele dagen vakantie, wat bezinningstijd of andere vorm van pauze. Mensen die zich vereenzelvigen met hun werk, vergeten vaak dat de rest van hun leven ook aandacht en tijd verdient. Bedenk daarom voor jezelf welke andere aspecten van je leven wat meer kwali-tijd verdienen.

Het eerste symptoom van burn out is overdreven ambitie. Gevolgd door zelfverloochening, hevige negatieve emotionele reacties, vergeetachtigheid en als laatste een totaal gebrek aan levenslust.

TIP: maak voor jezelf een batterij meter en screen jezelf elke dag. Als de meter in het rood staat doe het indien mogelijk rustig aan en zoek naar innerlijke energie en meer rust. Als je terug opgeladen bent, kan je er weer tegenaan.

2. Welke patronen en foute veronderstellingen voeden je gewoontes?

Tijdens ons leven verzamelen we heel wat bagage. Deze bagage is onder andere opgemaakt uit regels, waarden en veronderstellingen over hoe wij denken dat de wereld zou moeten werken. Deze veronderstellingen worden gevormd door de manier waarop we werden opgevoed, onze ervaringen, onze eigen principes, onze vrienden en omgeving, en ook onze (pop)cultuur.

Gebruik je verstand! Ook om naar jezelf te kijken. Neem een half uur per week, bvb vrijdag namiddag, om je stressoren op te schrijven. Door ze zichtbaar te maken gaan ze ook niet groter worden dan ze werkelijk zijn. Probeer ze in de week erop weg te werken….of ze op dit moment te aanvaarden.

Start de dag met een gezonde cocktail. Sta op, kijk heel bewust naar iets moois in je omgeving neem een glas lauw water en drink dit bewust op terwijl je jezelf gelukkig prijst dit moment van schoonheid te mogen ervaren. Op deze manier start je de dag met een beker gezonde biochemie gevuld met dopamine. Als je dan nog even kort beweegt, voeg je er nog wat endorfines bij en dit is beter dan een cortisol en adrenaline mix op je nuchtere maag.

3. Hoe laat je lichaam weten dat het tijd is om het rustiger aan te doen?

Wanneer je lichaam onder te hoge spanning staat, zal het zeker enkele signalen sturen. Heb je ineens veel gemakkelijker last van verkoudheden? Ligt je spijsvertering overhoop? Ben je bijna continue nerveus? Heb je last van een verhoogde bloeddruk, spierpijn, allergieën of andere kwalen? Luister naar je lichaam en leer de signalen herkennen. Praat er ook over met je dokter, want vaak zien mensen stress niet als ‘ziek zijn’, maar ook hier kunnen naast mentale nog fysieke klachten opduiken.

Jijzelf bent je belangrijkste energiebron. Mensen die verglijden naar burn out zoeken hun energie in hun naaste omgeving. Dit kan even goed gaan, maar na een tijd houdt dit op. Natuurlijk haal je energie uit sociale contacten en mooie momenten met vrienden, familie en succes op het werk. Maar alles vertrekt vanuit het centrum en dat ben je zelf. Onderschat voldoende slaap niet. Slechts 15% heeft genoeg aan minder dan 6 uur per nacht, maar 60% denkt dat hij/zij in die categorie valt. Mentale recuperatie vindt plaats tussen 6 tot 8 uur slaap. Probeer eens een dagje zonder cafeïne. Ben je even energiek? Dan weet je dat je genoeg slaapt.

4. Laat je werkomgeving het niet toe om het kalmer aan te doen?

We zijn geen machines, we hebben pauzes nodig. Mensen hebben elke 90 à 120 minuten een pauze nodig. Dat hoeft geen lange pauze te zijn, maar een rustmoment alleszins. Veel werknemers die op een hoog niveau presteren, voelen dat ze geen grip hebben op hun werkschema. Er is altijd meer te doen en minder tijd om het te doen. Ze offeren vaker hun pauzes op of nemen niet bewust een rustmoment. Onderzoek toont aan dat deze mensen vaker last hebben van hart- en vaatziekten en depressie.

Neem je werkschema onder de loep en respecteer je rustmomenten. Las wat ademruimte in. Oefen deze adempauze (10 tellen inademen/ 10 tellen adem inhouden en gedurende 10 tellen uitademen) thuis en probeer ze minstens 3 x per dag te integreren tijdens je werkdag. Stress is goed voor je. Chronische stress kan je even aan, maar uitputtingsstress is op termijn een dooddoener. Probeer tijdens stressvolle periodes genoeg bewegen te voorzien tijdens de week, op deze manier maak je endorfine aan en kan je je hoofd makkelijker leeg maken. Ben je echt al weken aan het werken om die deadline te halen en voel je je kapot gewerkt….. dan is platte rust het enige dat je kan helpen. Neem die ook tijdens het weekend om te recupereren. Zo voorkom je complete uitputting en hou je de poort naar burn out toe !

5. Welke (realistische) aanpassingen kan je doen?

Naar een tropisch eiland verhuizen en stoppen met werken is misschien wat je nodig hebt, maar is het realistisch? Waarschijnlijk niet. Wat kan je wel doen? Zelfs al heb je weinig controle over hoe je baas leiding geeft, of de regels die gelden op de werkvloer, je kan je wel focussen op hoe jij reageert op bepaalde situaties. Ga een moeilijk gesprek over je grenzen niet uit de weg. Praat ook over flexibiliteit en welke mogelijkheden er zijn. Leer ‘nee’ zeggen. Maar doe ook aan zelfreflectie.

Focus op je kerntalenten en verbind je met je collega’s als je een opdracht moeilijk verteerd kan krijgen. Kan je delegeren? Delegeren is loslaten, maar ook op het laatste controleren. Want je blijft wel verantwoordelijk. Alleen zo kan je gezond werken en delegeren op lange termijn. Het belangrijkste is dat je weet dat het niet oké is dat je pas recht op een pauze denkt te hebben als je ziek bent. Dan is het al te laat. Zet je gezondheid op z’n minst op gelijke hoogte met je carrière. Nee, zet je gezondheid gewoon hoger. En indien nodig, doe het rustiger aan. Je bereikt er op lange termijn zoveel meer mee.

Buddy systeem
Vind een dierbare collega waarmee je afspreekt om elkaar op een relaxte manier te observeren en waaraan je op een vriendschappelijke wijze elkaar helpt om het pad van burn out te vermijden.

Voeding
Je bent wat je eet. Snelle Suiker is een valkuil voor energie. Als je s’morgens begint met suikerrijke voeding gaat je bloedsuikerspiegel de hoogte in gevolgd door een dubbele energie dip. Alleen door steeds opnieuw suiker op te nemen ga je je beter voelen. Dit resulteert op het einde van de dag in een grote vermoeidheid, alleen al van de suikerschommelingen in je lichaam.

The Corporate Wellbeing Coach

The Corporate Wellbeing Coach is gespecialiseerd in de behandeling van onder andere burnouts. We zoeken samen een professionele en mensvriendelijke weg uit de gevolgen deze werkziekte. De programma's zijn individueel en worden in overleg bepaald met de werknemer. De HR verantwoordelijke krijgt inzage in het persoonlijk begeleiding plan na het intake gesprek en het reïntegratie verslag. Medische en Psycho analytische informatie wordt niet gedeeld met de werkgever en derden.


Het stappenplan

1. Intake en opmaak dossier
Er wordt een afspraak gemaakt met de werknemer om het stappenplan te overlopen en te kijken of hij/zij zich kan vinden in het programma.

2. Medische diagnose en medisch dossier
Gedaan door de huisarts van de werknemer of een arts van The Corporate Wellbeing Coach. Een bloedonderzoek wordt aangeraden. Het medisch geheim is hier van toepassing.

3. Analyse fase
Bij de aanvang van het programma wordt er onderzocht welk persoonlijkheids type de werknemer heeft. Elk type heeft zijn eigen graad van burn out gevoeligheid en zijn eigen “triggers”, die de burn out veroorzaken. De evolutieve persoonlijkheids type test is een erkende en veel gebruikte methode en geeft goed aan of de persoon in kwestie een negatief dan wel een positieve evolutie doormaakt en ook wat hij/zij hieraan kan veranderen.

Kerntalentenonderzoek geeft een duidelijk beeld van de aangeboren talenten van de werknemer. Een taakomschrijving die talenten vraagt die niet of weinig aanwezig zijn bij de werknemer kan een aanleiding zijn tot burn out klachten. In deze fase wordt er ook gezocht naar de gebeurtenis die de aanleiding was van het ontstaan en veruiterlijking van de burn out. De “trigger” Een combinatie van de hierboven genoemde tests en gesprekken geven een duidelijk inzicht in het hoe en waarom van de burn out en zijn een belangrijk onderdeel in het voorkomen van een terugval in een later stadium van de behandeling.

4. Energie opbouwfase
Onze aanpak is multidisciplinair wat het voordeel geeft dat er gewerkt wordt met energie opbouwende voeding en beweging wat het lichaam de nodige hormonen doet aanmaken die de persoon nodig heeft. Dit wordt gecombineerd met een mentaal weerbaarheidstraining schema, wat de werknemer na een verloop van tijd genoeg energie zal geven om de reïntegratie fase aan te vatten.

Een tweede bloedonderzoek is aan te raden net voor de reintegratie fase.

5. Reïntegratiefase
In de reïntegratie fase wordt er gekeken op welke manier de werknemer terug aan het werk kan en welke veranderingen er nodig zijn zowel op privé als op werk vlak om herval te voorkomen. De toekomst plannen/veranderingen van de persoon in kwestie worden in deze fase ook gedetailleerd uitgeschreven. Het verslag wordt vooreerst besproken met de werknemer en dan met de HR verantwoordelijke.

Twee maanden na het hervatten van het werk wordt er best nog een meeting gepland om de evolutie te bespreken.

The Corporate
Wellbeing Coach


The Corporate Wellbeing Coach moedigt bedrijfsleiders en managers aan om de holistische benadering uit de topsport ook toe te passen in de bedrijfswereld. Serge Haubourdin toont met concrete voorbeelden aan dat bedrijven die deze visie aanhangen, vaker succes boeken, bijdragen tot een gezondere en menselijke werksfeer, kortom tot meer succesvolle wellbeing leiden.


Een holistische kijk op bedrijfswelzijn

The Corporate Wellbeing Coach is een inspiratieboek. Op verhelderende wijze deelt de auteur inzichten over de energetische dynamiek van individuen en groepen wanneer de psyche wordt gecombineerd met bewuste voedings-, bewegings- en levensstijl. Job crafting, persoonlijke coaching, carrièrecoaching, coachcompetenties, burn-outpreventie, kerntalenten en conflicthantering zijn sleutelbegrippen die aan bod komen.


 

When medical meets corporate

Op 26 september 2015 kreeg Serge Haubourdin van The Corporate Wellbeing Coach de kans om te spreken voor meer dan 100 dokters. Hij haalde de problematiek aan van burnouts in bedrijven. Maar liefst één op de tien werknemers riskeert vandaag een burnout door het werk. Tijdens de lezing kreeg Serge de kans om dokters toe te lichten over de oorzaken, symptonen en gevolgen van een burnout en hoe de communicatie tussen artsen, werkgevers en patiënten geoptimaliseerd kunnen worden voor een geslaagd terugkeer naar de werkvloer.