Zelftest

In welke mate bent u gevoelig voor een burnout?

Zo doet u de test

Download onderstaand gratis de zelftest. Lees de volgende uitspraken aandachtig door. Bekijk telkens of, en in welke mate, de uitspraak op u van toepassing is en geef punten:

Nooit/zeer zelden = 0 punten
Zelden = 1 punt
Soms = 2 punten
Vaak = 3 punten
Zeer vaak/bijna altijd = 4 punten

Vul de zelftest nauwkeurig in, sla uw resultaten op en voeg het bijgewerkte document toe aan het contactformulier onderaan de pagina. The Corporate Wellbeing Coach gaat met uw resultaten aan de slag en bezorgt u spoedig een nauwkeurige evaluatie.

Evaluatie

De evaluatie van de test wordt gedaan door een team van gespecialiseerde burn out begeleiders die onafhankelijk van de werkgever de resultaten beoordelen en analyseren.

De resultaten worden alleen naar u persoonlijk gecommuniceerd. Deze internationaal aanvaarde test is slechts een indicatie in verband met het al dan niet aanwezig zijn van burn out symptomen bij de testpersoon en zijn ondergeschikt aan een medische en psychologische persoonlijke diagnose. Voor een persoonlijke evaluatie en behandeling kan u vrijblijvend terecht bij The Corporate Wellbeing Coach.

Resultaten

Sla uw resultaten op als een excel-bestand (.xlsx .csv .xls of .xml) en voeg het bijgewerkte document toe aan het contactformulier onderaan de pagina. The Corporate Wellbeing Coach gaat met uw resultaten aan de slag en bezorgt u spoedig een nauwkeurige evaluatie.